Vála Svatopluk

Divadelní režisér, scenárista a herec, vedoucí amatérského souboru Studio LŠU v Prostějově a zakladatel Hanáckého divadla v Prostějově - HaDivadla, který formoval poetiku souboru v letech 1974 - 1982, často v dramaturgické spolupráci Josefa Kovalčuka. Jeho režijní rukopis se vyvíjel od scénického akvivalentu poetických textů  až mnohovrstevnatým inscenacím s převahou metafory a symbolické obraznosti. Narodil  se v Prostějově 21. října 1943. Po vystudování Jedenáctileté střední školy v Kojetíně (1960) a absolvování Pedagogického institutu Univerzity Palackého v Olomouci (1965) působil na základních školách v Kostelci na Hané a v Němčicích, od roku 1967 vedl literárně-dramatický a výtvarný obor na Lidové škole umění v Prostějově. V průběhu studia v Olomouci se zapojil do činnosti studentského souboru Abeceda, kde získal první režijní i dramaturgické zkušenosti. Na Lidové škole umění v prostějově založil  Studio LŠU Prostějov, soubor rozvíjející poetiku divadla poezie, který získal ocenění na Wolkrově Prostějovu (1970 - pásmo Zelená husa; 1972 - jevištní adaptace Prévertových textů Transcendentní Prae-Wert). V roce 1974 s bývalými členy Studia LŠU založil poloprofesionální Hanácké divadlo, později známé pod názvem HaDivadlo, které se stalo jednou z nejvýraznějších autorských a studiových scén.

Zdroj: Lazorčáková, Tatjana. Depeše na kolečkách. HaDivadlo 1978. Brno, JAMU 2011, s. 23-24.