Vyhledávání

jsou základní nositeli informace. Místopis registruje záznamy typu instituce, díla a osobnosti.

nesou informace o časovém určení záznamů vytvářejí chronologický přehled v časové ose.

Jméno nebo název
Rok od/do

Popis projektu a základní instrukce

Místopis je rozdělen na dvě hlavní kategorie informací, se kterými může uživatel pracovat – na záznam a informaci. Tyto kategorie tvoří menu vyhledávání v levé části obrazovky.

Událost tedy vyjadřuje časové určení záznamu. Každá událost má několik atributů:

  • datum, kdy k události došlo
  • název události
  • místo, kde k události došlo
  • popis události
  • zdroj, ze kterého informace pochází
  • odkaz na související záznamy

Příklad :
Královské městské divadlo v Olomouci (instituce) k sobě váže tyto události: první provedení Kouzelné flétny v Olomouci (1794), pobyt Iry Aldridge (1853), první představení českých profesionálních herců (1868) ad.

Jednotlivé události daného záznamu jsou v ose řazeny chronologicky za sebou.

Menu v horní části obrazovky obsahuje zmíněné tři druhy záznamu (jmenný rejstřík, díla a přehled institucí) plus odkazy ke zdrojům informací, místnímu rejstříku a kontaktním adresám autorů projektu. Pomocí těchto ovládacích panelů lze s místopisem jednoduše a funkčně pracovat.

Důležitou součástí stránek je vlastní vyhledávání, jehož ikony jsou umístěny v levém okraji obrazovky. Vyhledávat je možné buď v záznamech, nebo v událostech, nebo v obou zároveň. K výběru slouží rámeček pro zaškrtnutí u obou kategorií informací. Vlastní vyhledávání je koncipováno podle tří kritérií: jména, názvu a data. Po zadání příslušného údaje do kolonky a po odkliknutí ikonky „Vyhledat události v časové ose“ se celý proces spustí. Výsledné údaje se uživateli objeví v pravé části obrazovky.