Kontakt

Katedra divadelních a filmových studií
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 3
771 80 Olomouc
kdfs.upol.cz

tatjana.lazorcakova@upol.cz

 

Divadelní místopis Moravy a Slezska je veřejně přístupná webová databázová aplikace. Slouží k ukládání a poskytování informací z dějin divadla, které se staly na historickém území Moravy od nejstarších dob do současnosti. Cílem je vytvářet logickou strukturu informací, jež umožní uživateli vyhledávání jednotlivých událostí i jejich časovou a místní komparaci. Databáze slouží laické i odborné veřejnosti, zejména studentům, pedagogům, novinářům a dalším zájemcům. Rozhodujícím kritériem pro zařazení do databáze je význam události, nikoli původ autora (účastníka události). Zařazeny jsou proto události na Moravě vznikající i ty, které sem byly importovány (například kočujícími divadelními společnostmi).

Databázi vytvářejí od roku 2008 odborní pracovníci Katedry divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a externí spolupracovníci. Databáze je jedním z výstupů výzkumného projektu Filozofické fakulty UP Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru. Projekt získal podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v soutěži výzkumných záměrů na léta 2007 – 2013 a je registrován pod č. MSM 6198959225.