Jmenný rejstřík

Kovalčuk Josef

Vytisknout

Dramaturg a dramatik, pedagog, divadelní historik a teoretik, jeden ze zakladatelů Hanáckého divadla v Prostějově - pozdějšího HaDivadla, který se zásadně podílel na dramaturgickém směřování a vývoji poetiky souboru, zejména v týmové spolupráci s režiséry Svatoplukem Válou a Arnoštem Goldflamem. Narodil se v Trutnově 5. srpna 1948. Po absolvování gymnázia v Chrudimi (1966) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého (1972, obor český jazyk - historie), kde získal v roce 1973 titul PhDr. Ve studiích pokračoval na pražské Akademii múzických umění (obor dramaturgie, DAMU), kde byli jeho pedagogy Jan Císař a Evžen Sokolovský. Po prvním ročníku nastoupil do nově zakládaného Hanáckého divadla - HaDivadla - v Prostějově do funkce dramaturga. Jeho disertační práce se stala podkladem pro první teoretickou reflexi autorských a studiových scén - Autorské divadlo 70. let. Praha,Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1983.

Zdroj: Lazorčáková, Tatjana. Depeše na kolečkách. HaDivadlo 1978. Brno, JAMU 2011, s. 25.