Praha

 • 25. 2. 1942
  Instituce
  Zahajovací představení cyklu Komorních her Rudolfa Waltra 

  Premiérou komedie Vladimíra Neffa Pokušitel v režii a hlavní roli Rudolfa Waltra začal v sále Nového domova ve Falkensteinerově (později Titově, dnes Gorkého) ulici č. 43-47 pod záštitou akce Národního souručenství Radost ze života cyklus Komorních her Radosti ze života. Walter spolu s herečkou Zdenkou Gräfovou navázal na představení žáků dramatického oddělení Státní konzervatoře hudby v Brně, která zde organizoval od roku 1938. Uvedl např. Goetheho Fausta, Strindbergova Otce nebo Tylova Strakonického dudáka. Od uzavření Zemského divadla v Brně v listopadu 1941 do povolení Českého lidového divadla Antonína Fencla v březnu 1943 byly Komorní hry jediným českým soustavně provozovaným divadlem v Brně. Po uzavření divadel 1. září 1944 Walter pokračoval v uvádění Večerů komorního umění a v roce 1945 krátce pokračoval s názvem Scéna osvobozeného slova. Walter komorními hrami vytvořil personální a organizačně provozní základ Svobodného divadla, v roce 1945 vzniklé druhé brněnské činohry, dnešního Městského divadla Brno.

  Martin Bernátek

 • 25. 2. 1942
  Instituce
  Zahajovací představení cyklu Komorních her Rudolfa Waltra 

  Premiérou komedie Vladimíra Neffa Pokušitel v režii a hlavní roli Rudolfa Waltra začal v sále Nového domova ve Falkensteinerově (později Titově, dnes Gorkého) ulici č. 43-47 pod záštitou akce Národního souručenství Radost ze života cyklus Komorních her Radosti ze života. Walter spolu s herečkou Zdenkou Gräfovou navázal na představení žáků dramatického oddělení Státní konzervatoře hudby v Brně, která zde organizoval od roku 1938. Uvedl např. Goetheho Fausta, Strindbergova Otce nebo Tylova Strakonického dudáka. Od uzavření Zemského divadla v Brně v listopadu 1941 do povolení Českého lidového divadla Antonína Fencla v březnu 1943 byly Komorní hry jediným českým soustavně provozovaným divadlem v Brně. Po uzavření divadel 1. září 1944 Walter pokračoval v uvádění Večerů komorního umění a v roce 1945 krátce pokračoval s názvem Scéna osvobozeného slova. Walter komorními hrami vytvořil personální a organizačně provozní základ Svobodného divadla, v roce 1945 vzniklé druhé brněnské činohry, dnešního Městského divadla Brno.

  Martin Bernátek

 •