Prostějov

 • 1. 1. 1974
  Instituce
  Založení HaDivadla 

  "Založení Hanáckého divadla bylo významným krokem při naplňování programu dlouhodobé koncepce rozvoje kultury v okrese Prostějov. Rada ONV v Prostějově na schůzi konané 27. dubna 1973 projednala a schválila návrh na zřízení profesionálního divadelního souboru při SDS v Prostějově. 3. května odeslal ONV v Prostějově dopis radě JmKNV..............Radou ONV v Prostějově bylo rozhodnuto zahájit činnost poloprofesionálního souboru dnem 1. 1. 1974." - Zdroj  Hodnocení sezóny 1974/75. in Kovalčuk, Josef (ed.): Bylo jich pět a půl. Větrné mlýny, Brno 2005, s. 37.

  Vznikl  poloprofesionální soubor při Stálé divadelní scéně. První název Studio 74 zamítly místní stranické a státní orgány, soubor dostal název Hanácký divadelní soubor Jiřího Wolkera,  zkracováním se ujal název HaDivadlo, který však zpočátku nesměl být použit na oficiálních tiskovinách.

  Tatjana Lazorčáková

 • 18. 6. 1974
  Instituce
  Zahajovací premiéra HaDivadla - Revoluční epos 

  Zahajovací premiérou nově založeného poloprofesionálního souboru Hanáckého divadla v Prostějově - HaDivadla - se stala montáž z textů proletářského básníka El Cara (vl. jménem Karel Jiráček), kterou připravil dramaturg Josef Kovalčuk a  režisér Svatopluk Vála pod názvem Revoluční epos. Svatopluk Vála inscenaci nastudoval ve stylu voicebandového poetického pásma. Na pozvánce k premiéře byl vytištěn ještě původně zamýšlený název divadla - Studio 74. Premiéra proběhla na jevišti Stálé divadelní scény (dnes Městské divadlo) v Prostějově, hráli Hubert Schnaubert, Marie Maňasová, Eva Hrabovská, Jana Chorvátová, Miroslav Kubes, Václav Kolář a další. Většinou šlo o bývalé členy Studia LŠU v Prostějově, které Svatopluk Vála založil a vedl v letech 1968-1972.

  Tatjana Lazorčáková

 • 10. 12. 1974
  Instituce
  První autorská adaptace v HaDivadle - V. Majakovskij: Štěnice 

  Groteskně satirická komedie Vladimíra Majakovského Štěnice byla první autorskou adaptacé, která vznikla v týmové spolupráci dramaturga Josefa Kovalčuka a režiséra Svatopluka Vály. Dramaturgická volba sovětského autora a aktuálnost společenské satiry byly přijatelné pro tehdejší ideologické schvalování repertoárových titulů nově založeného poloprofesionálního souboru Hanáckého divadla v Prostějově. Dramaturgie Josef Kovalčuk, úprava a režie Svatopluk Vála, hudba Václav Kolář a Miroslav Kubes. Hráli: Hubert Schnaubert, Marie Maňasová, Ivana Čapková. Ludmila Žáková, Miroslav Kubes, Jan Roubal, Mološ Forst, Táňa Ficnerová, Ludmila Cvečková, Denisa Krejsová a další.

  Tatjana Lazorčáková

 • 26. 5. 1977
  Instituce
  Ekkykléma 

     Šlo o montáž, či Obsazení: Miloš Černoušek - magafon, mystik 3; Miloš Forst - mystik 1, megafon 1; Irena Hýsková - komentátor, Jaroslav Kohut - Pierot, clawn Dvojka (alternace); Jája (Jaroslava) Pánková - Kolombína; Hubert Schnaubert - Harlekýn, clawn Jednička, mystik 2; Jan Zvoník - Autor.

  Tatjana Lazorčáková

 • 14. 4. 1978
  Instituce
  Depeše na kolečkách 

  Premiéra profilové inscenace HaDivadla. Původní hravý a přliš "nestravitelný" název Depěše na kolečkách  (vytištěný na plakátech) musel být na pokyn místních orgánů změněn na Depeše na kolečkách.  Autorem scénáře a režisérem byl Svatopluk Vála, scénář vytvořil na základě poetistických textů Vítězslava Nezvala (z 20. let) a vlastních autorských textů. Inscenace byla "divadlem o divadle" s aktuálními konotacemi, prezentovala konflikt mezi autorstvím (svobodnou kreativitou) a adjustorstvím jako institucí. Tematicky navázala na Ekkyklému a stala se 2. částí pozdějšího poetického triptychu, jímž se HaDivadlo s konečnou platností prosadilo v linii autorských scén 70. let. Inscenace se tak stala určující pro další vývoj divadla a současně i pro režijní styl Svatopluka Vály.

  Tatjana Lazorčáková

 • 1. 1. 1980
  Instituce
  Začlenění HaDivadla do svazku Státního divadla v Brně 

  Institucionálním začleněním HaDivadla pod Státní divadlo v Brně došlo současně ke statutární profesionalizaci souboru. Soubor měl i nadále zázemí v Prostějově, byl však spravován ředitelstvím Státního divadla v Brně a jeho vedoucím se stal Jaroslav Tuček. HaDivadlo bylo "integrální součástí divadla experimentálního typu Divadla na provázku". Soubor byl současně posílen příchodem herců: Mikuláše Pánka, Alice Dvořákové, Jaromíry Mílové, Jaroslava Kohuta.

  Tatjana Lazorčáková

 • 27. 5. 1982
  Instituce
  První uvedení profilové inscenace HaDivadla - Arnošt Goldflam: Bylo jich 5 a 1/2 

  Premiéra profilové inscenace Bylo jich 5 a 1/2 zahájila další etapu v dramaturgickém a inscenačním směřování souboru. Původní záměr inscenovat deník Karla Poláčka Se žlutou hvězdou se v průběhu přípravy scénáře změnil na autorský "pocitový deník", na jehož podobě se podíleli vedle Josefa Kovalčuka a Arnošta Goldflama také herci - Miloš Černoušek, Miloslav Maršálek, Ján Sedal, Jaroslav Kohut, Břetislav Rychlík aj. Hudbu složil Jiří Bulis, výprava Václav Houf.

  Tatjana Lazorčáková

 •