Znojmo

 • 18. 2. 1548
  Instituce
  První zaznamenané divadelní představení ve Znojmě 

  Ve Znojmě fungovaly dvě církevní školy a právě k nim se vážou první písemné zprávy z poloviny 16. století o školských divadelních produkcích. Nejstarší záznam o uspořádání divadelního představení ve Znojmě pochází z 18. února 1548, následující řada dalších takových dokladů pak svědčí o soustavné divadelní činnosti v té době. V premonstrátském klášteře v Louce působila škola triviální, jejíž žáci rovněž hráli divadlo.

 • . . 1722
  Instituce
  První zaznamenaná profesionální společnost ve Znojmě 

  Znojmo, jako významná spojnice nejen mezi Vídní a Prahou, byla bezesporu jednou ze zastávek kočujících divadelních společností. Zatím první doloženou takovouto společností je skupina okolo profesionálního marionetáře Ferdinanda Antonia Kase, která kromě loutkového divadla, provozovala i divadlo s živými herci. Přítomnost této společnosti ve Znojmě o masopustu roku 1722 je nejstarším doloženým profesionálním divadlem zde. Od 40. let 18. století můžeme už vcelku pravidelně sledovat skupiny kočovných komediantů, kteří se ve městě Znojmě zastavovali. Produkce těchto skupin se pravděpodobně odehrávaly pod širým nebem nebo v některém ze znojemských hostinců. Nejstarší doložené divadelní produkce ve Znojmě se však vážou ke školskému divadlu premonstrátů. V tomto případě ale nešlo o profesionálně provozované divadlo.

 • 19. 11. 1723
  Instituce
  Představení gratulační opery ve Znojmě 

  Za největší divadelní událost barokního Znojma považujeme provedení gratulační opery dvorního skladatele Antonia Caladry La Concordia de´Pianeti. Ta byla 19. listopadu 1723 uvedena na počest Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristiny, kteří projížděli Znojmem při návratu z pražské korunovace. Patří tedy do oblasti dvorského divadla. Představení, uskutečněné na Horním náměstí, bylo inscenováno na dvou bohatě zdobených triumfálních vozech, speciálně k tomuto účelu vytvořených. Představení se účastnilo na 114 hudebníků a zpěváků.

 • 12. 12. 1784
  Instituce
  Otevření městského divadla ve Znojmě 

  První stálá divadelní budova ve Znojmě vznikla přestavbou kaple sv. Bernarda ve zrušeném klášteře klarisek na Panenské ulici. Městská rada tak rozhodla v roce 1782, kdy už město pociťovalo absenci divadelní budovy velmi silně. Přestavbě finančně pomohla i osvícensky smýšlející šlechta. Přestavba trvala dva roky a svého otevření se dočkala 12. prosince 1784 pod názvem Královské městské divadlo (Königlich städttisches Theater). Zahajovací představení nebylo zjištěno. Prvním ředitelem se stal Georg Anton Schlossleitner, v čele divadla vydržel ale jen jednu sezonu. Divadlo mělo mělké jeviště, vybavené nutnou mašinérií, a nevelké hlediště. Během své existence prošlo několika menšími úpravami. Budova byla uzavřena o více než sto let později, v roce 1891. Roku 1893 byla kvůli zchátralému stavu zbořena.

  Margita Havlíčková

 • 29. 9. 1900
  Instituce
  Zahájen provoz v novém městském divadle ve Znojmě 

  V témže roce, kdy bylo zbořeno staré městské divadlo (Königlich städttisches Theater), rozhodla městská rada o stavbě nové reprezentativní divadelní budovy. Prvních několik let však zabralo hledání vhodného pozemku, stavitele a finančních prostředků. Stavby na Salisově náměstí se, za finanční pomoci české spořitelny, nakonec ujal architekt Alexander Graf. Stavba byla zahájena v polovině roku 1899 a ke slavnostnímu otevření divadla došlo 29. 9. 1900. Zahajovacím představením byla hra Zwei glückliche Tage autorů Franze von Schönthana a Gustava Kadelburga. Ředitelem (pouze první sezony) se stal Heinrich Skriwanek. Dosud stojící městské divadlo pojalo v době svého otevření až 616 diváků (dvě čtveřice lóží po bocích a balkon uprostřed). Jeviště bylo na svou dobu vybaveno moderní technikou a v celém divadle byla zavedena klimatizace.

  Margita  Havlíčková

 •