Český Těšín

 • 6. 10. 1945
  Instituce
  Otevřeno Těšínské divadlo v Českém Těšíně 

  Premiérou hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně zahájilo, tehdy pod názvem Těšínské oblastní divadlo, svou činnost první stálé česky hrající profesionální divadlo v Českém Těšíně. Inscenaci nastudoval Antonín Kryške, první ředitel divadla (1945-1946). Soubor zpočátku působil v nevyhovujících podmínkách  sálu restaurace Na střelnici. Nová scéna byla zřízena výnosem Úředního listu ČSR ze srpna 1945, a to pod kuratelou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Scéna se osamostatnila už k 1. 1. 1946 a pod vedením Družstva DTS přijala nový název Divadlo Těšínského Slezska. Za uměleckého ředitele Antonína Brože, ostravského herce (1946), byl vedle činohry zřízen také operetní soubor. Brzy byl z finančních důvodů redukován a k jeho definitivnímu rozpuštění došlo po převzetí moci KSČ v únoru 1948. Na začátku sezony 1946/1947 se divadlo přestěhovalo do většího sálu tehdejšího hotelu Slávie (dnes hotel Piast).  

  Stanislava Hrušková                                                                                                                                                                                                                     

 • 14. 10. 1951
  Instituce
  Otevřena polská scéna Těšínského divadla v Českém Těšíně 

  Premiérou inscenace hry Aleksandera Maliszewského Wczoraj a przedwczoraj zahájila svou činnost polská scéna Těšínského divadla, vedle české scény druhý soubor divadla. Inscenace byla uvedena v režii Wladyslawa Delonga, scénu navrhl Wladyslav Cejnar.

  Divadlo se tak stalo jediným v českých zemích, ve kterém po roce 1945 dodnes působí dva různojazyčné soubory. Zřízení polské scény se uskutečnilo z iniciativy  tehdejšího ředitele divadla Josefa Zajíce (1949-1960) a Polského kulturně-osvětového svazu (PZKO) v Československu se sídlem v Českém Těšíně. Zásadní roli při založení polské scény sehrál také Wladyslav Niedoba, který byl i jejím režisérem, hercem a pozdějším uměleckým šéfem. Polská scéna je jediným polsky hrajícím profrsionálním souborem, který působí mimo území Polska.                                                                    

  Stanislava Hrušková

 • 1. 5. 1961
  Instituce
  Otevřena nová budova Těšínského divadla v Českém Těšíně 

  K tomuto dni byl zahájen provoz Těšínského divadla v nové samostatné divadelní budově. Stalo se tak za ředitele Františka Korduly (1960-1972). Divadlo bylo otevřeno představením dramatizace románu Michaila Šolochova Rozrušená země. Dramatizaci Theodora Londona nastudoval režisér Zdeněk Bittl. V budově navržené architektem Zdeňkem Vávrou (otec herce a architekta Davida Vávry) působí divadlo dodnes.                                                           

  Stanislava Hrušková

 •