Nový Jičín

  • 24. 10. 1886
    Instituce
    Otevření Německého spolkového domu v Novém Jičíně 

    V tento den byl v Novém Jičíně (Neutitschein) otevřen Německý spolkový dům (Deutsches Vereinhaus) s velkým divadelním sálem. Projekt stavby v historizujícím stylu italské novorenesance vytvořil významný vídeňský architekt Otto Thienemann. Hlediště mělo kapacitu 443 míst k sezení a 300 míst k stání. První divadelní představení se zde uskutečnilo týden po otevření 31. 10. 1886, hrála se komedie Franze von Schönthana Die goldene Spinne. Nový Jičín se od té doby stal žádanou štací německy hrajících divadelních společností, které pravidelně objížděly okruh moravských a slezských měst s většinovým německým obyvatelstvem od Svitav a Moravské Třebové přes Šumperk, Rýmařov, Bruntál a Šternberk až po Frýdek. Za druhé světové války zde pravidelně vystupovalo německy hrající městské divadlo z Moravské Ostravy. Německý spolkový dům byl střediskem kulturního života novojičínských Němců až do konce války.

    Jiří Štefanides

  •