Moravská Třebová

  • 6. 10. 1845
    Instituce
    Zřízení divadelního sálu v Moravské Třebové 

    Představením frašky Friedricha Kaisera Stadt und Land, které sehrála divadelní společnost Ferdinanda Hanno, byl otevřen divadelní sál na tehdejším Velkém náměstí v Moravské Třebové (Mährisch Trübau). Divadelní sál nechal zbudovat ve svém domě tesařský mistr Franz Erker. Jeviště bylo vybaveno provazištěm a propadlištěm. Hlediště tvořil parter s lavicemi a místy k stání a lóže a galerie. Vešlo se sem více než pět set diváků. Pro obyvatele Moravské Třebové, kteří se téměř všichni hlásili k německé národnosti, se divadelní sál stal oblíbeným střediskem jejich společenského života. Vystupovaly zde profesionální a ochotnické divadelní soubory, konaly se tu plesy a zábavy, koncerty pěveckých spolků, studentské akademie apod. Sál prošel v letech 1891–1892 rekonstrukcí, v roce 1899 zde byla zavedena elektřina. Dům s divadelním sálem byl soukromým majetkem až do podzimu 1913, kdy jej odkoupilo město. Provoz v městském divadle však po první sezoně 1913/1914 skončil s vypuknutím první světové války. V roce 1916 bylo divadlo pro havarijní stav uzavřeno a už nebylo obnoveno.

    Jiří Štefanides

  •