Zdroje informací

 •  

Bylo jich pět a půl.

Vytisknout

Kovalčuk, Josef  (ed.):Bylo jich pět a půl. 30 let HaDivadla / I. (1974-1989). Větrné mlýny, Brno 2005.453s.

 • 1. 1. 1974
  Instituce
  ProstějovZaložení HaDivadla 

  "Založení Hanáckého divadla bylo významným krokem při naplňování programu dlouhodobé koncepce rozvoje kultury v okrese Prostějov. Rada ONV v Prostějově na schůzi konané 27. dubna 1973 projednala a schválila návrh na zřízení profesionálního divadelního souboru při SDS v Prostějově. 3. května odeslal ONV v Prostějově dopis radě JmKNV..............Radou ONV v Prostějově bylo rozhodnuto zahájit činnost poloprofesionálního souboru dnem 1. 1. 1974." - Zdroj  Hodnocení sezóny 1974/75. in Kovalčuk, Josef (ed.): Bylo jich pět a půl. Větrné mlýny, Brno 2005, s. 37.

  Vznikl  poloprofesionální soubor při Stálé divadelní scéně. První název Studio 74 zamítly místní stranické a státní orgány, soubor dostal název Hanácký divadelní soubor Jiřího Wolkera,  zkracováním se ujal název HaDivadlo, který však zpočátku nesměl být použit na oficiálních tiskovinách.

  Tatjana Lazorčáková

 • 10. 12. 1974
  Instituce
  ProstějovPrvní autorská adaptace v HaDivadle - V. Majakovskij: Štěnice 

  Groteskně satirická komedie Vladimíra Majakovského Štěnice byla první autorskou adaptacé, která vznikla v týmové spolupráci dramaturga Josefa Kovalčuka a režiséra Svatopluka Vály. Dramaturgická volba sovětského autora a aktuálnost společenské satiry byly přijatelné pro tehdejší ideologické schvalování repertoárových titulů nově založeného poloprofesionálního souboru Hanáckého divadla v Prostějově. Dramaturgie Josef Kovalčuk, úprava a režie Svatopluk Vála, hudba Václav Kolář a Miroslav Kubes. Hráli: Hubert Schnaubert, Marie Maňasová, Ivana Čapková. Ludmila Žáková, Miroslav Kubes, Jan Roubal, Mološ Forst, Táňa Ficnerová, Ludmila Cvečková, Denisa Krejsová a další.

  Tatjana Lazorčáková

 • 26. 5. 1977
  Instituce
  ProstějovEkkykléma 

     Šlo o montáž, či Obsazení: Miloš Černoušek - magafon, mystik 3; Miloš Forst - mystik 1, megafon 1; Irena Hýsková - komentátor, Jaroslav Kohut - Pierot, clawn Dvojka (alternace); Jája (Jaroslava) Pánková - Kolombína; Hubert Schnaubert - Harlekýn, clawn Jednička, mystik 2; Jan Zvoník - Autor.

  Tatjana Lazorčáková

 • 14. 4. 1978
  Instituce
  ProstějovDepeše na kolečkách 

  Premiéra profilové inscenace HaDivadla. Původní hravý a přliš "nestravitelný" název Depěše na kolečkách  (vytištěný na plakátech) musel být na pokyn místních orgánů změněn na Depeše na kolečkách.  Autorem scénáře a režisérem byl Svatopluk Vála, scénář vytvořil na základě poetistických textů Vítězslava Nezvala (z 20. let) a vlastních autorských textů. Inscenace byla "divadlem o divadle" s aktuálními konotacemi, prezentovala konflikt mezi autorstvím (svobodnou kreativitou) a adjustorstvím jako institucí. Tematicky navázala na Ekkyklému a stala se 2. částí pozdějšího poetického triptychu, jímž se HaDivadlo s konečnou platností prosadilo v linii autorských scén 70. let. Inscenace se tak stala určující pro další vývoj divadla a současně i pro režijní styl Svatopluka Vály.

  Tatjana Lazorčáková

 • 1. 1. 1980
  Instituce
  ProstějovZačlenění HaDivadla do svazku Státního divadla v Brně 

  Institucionálním začleněním HaDivadla pod Státní divadlo v Brně došlo současně ke statutární profesionalizaci souboru. Soubor měl i nadále zázemí v Prostějově, byl však spravován ředitelstvím Státního divadla v Brně a jeho vedoucím se stal Jaroslav Tuček. HaDivadlo bylo "integrální součástí divadla experimentálního typu Divadla na provázku". Soubor byl současně posílen příchodem herců: Mikuláše Pánka, Alice Dvořákové, Jaromíry Mílové, Jaroslava Kohuta.

  Tatjana Lazorčáková

 • 27. 5. 1982
  Instituce
  ProstějovPrvní uvedení profilové inscenace HaDivadla - Arnošt Goldflam: Bylo jich 5 a 1/2 

  Premiéra profilové inscenace Bylo jich 5 a 1/2 zahájila další etapu v dramaturgickém a inscenačním směřování souboru. Původní záměr inscenovat deník Karla Poláčka Se žlutou hvězdou se v průběhu přípravy scénáře změnil na autorský "pocitový deník", na jehož podobě se podíleli vedle Josefa Kovalčuka a Arnošta Goldflama také herci - Miloš Černoušek, Miloslav Maršálek, Ján Sedal, Jaroslav Kohut, Břetislav Rychlík aj. Hudbu složil Jiří Bulis, výprava Václav Houf.

  Tatjana Lazorčáková

 • 29. 10. 1984
  Instituce
  BrnoPrvní uvedení společného projektu studiových scén Cesty 

  Poprvé byl v Domě umění města Brna uveden společný projekt studiových divadel na téma Cesty (křižovatky - jízdní řády - setkání), který se stal občanským a uměleckým manifestem českých studiových scén. Vedle HaDivadla se na projektu podílely soubory Divadla na okraji, Divadla na provázku a Studia Ypsilon. Inscenační tým tvořili: Arnošt Goldflam, Zdeněk Hořínek, Miki Jelínek, Jan Kolář, Josef Kovalčuk, Petr Oslzlý, Zdeněk Potužil, Peter Scherhaufer, Jan Schmid. Projekt měl 15 repríz (v Praze, Bratislavě).

  Tatjana Lazorčáková

  Více: NEKOLNÝ, Bohumil. Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Scéna 1991. 122 s.

 • 1. 9. 1985
  Instituce
  BrnoPřemístění působnosti HaDivadla do Brna 

  Novou sezonu zahájil soubor HaDivadla v Brně.  V první sezoně působil v prozatímním prostoru malého sálu Klubu školství a kultury B. Václavka. Současně s přechodem do Brna se změnilo i složení souboru - skončila spolupráce s tajemníkem Milošem Forstem (působil v Prostějově i jako herec) a s hrajícím technikem Hubertem Schnaubertem. Do souboru přišel jako manažer Ondřej Hrab, na stáž student režie pražské DAMU Jan Borna (se souborem spolupracoval další dvě sezony), novou členkou souboru se stala Iva Klestilová z amatérského souboru Nepojízdná housenka.

  Tatjana Lazorčáková

 •