Zdroje informací

  •  

K vystoupení německých a italských profesionálních hereckých společností v Olomouci v 17. a v 18. století

Vytisknout

In: O divadle na Moravě a ve Slezsku II. Sborník příspěvků z teatrologické konference. Olomouc: Univerzita Palackého.

  • . . 1690
    Instituce
    OlomoucPrvní stagiona německy hrající společnosti v Olomouci 

    Z tohoto roku se dochoval první písemný doklad o pobytu německy hrající profesionální společnosti v Olomouci. Jejím principálem byl Andreas Elenson, který patřil k tehdejší elitě divadelních ředitelů, příznivě přijímaný u panovnických a knížecích dvorů. Z jeho korespondence s olomouckým magistrátem je zřejmé, že jeho společnost hrála v Olomouci přinejmenším ještě v letech 1693 a 1697. Z pramenů však není jasné, v kterém sále vystupovala. Není znám ani její repertoár. Od počátku 18. století byla vystoupení profesionálních společností v Olomouci, zejména těch německy hrajících, stále častější.

  •