Zdroje informací

 •  

Putování Múzy Thalie

Vytisknout

Příloha stejnojmenného almanachu. Brno: Státní divadlo v Brně, 1984.

 • 10. 10. 1852
  Instituce
  BrnoPrvní česká divadelní společnost na Moravě 

  Představením Paličovy dcery Josefa Kajetána Tyla zahájila historicky první stagionu českého profesionálního souboru na Moravě divadelní společnost Josefa Aloise Prokopa. Byla to ojedinělá příležitost, které Prokop využil při návratu z pobytu ve Vídni, když se mu podařilo v Brně pronajmout do 26. října 1852 sál městského německy hrajícího divadla v Redutě. Hlavní část repertoáru tvořily hry Václava Klimenta Klicpery, Karla Simeona Macháčka a Josefa Kajetána Tyla. Po skončení stagiony město Brno další česká představení zakázalo; rakouské úřady nadále neudělovaly českým ředitelům divadelní koncese pro Moravu a Slezsko. Teprve po uvolnění poměrů v Rakousku pronikla na Moravu společnost Josefa Štandery, a to v roce 1863. V Brně byla první společnost Václava Svobody (1868). 

 • 7. 6. 1868
  Instituce
  BrnoObnova českých profesionálních představení v Brně 

  Společnost Václava Svobody byla první, která v Brně dokázala překonat zákaz českých profesionálních představení a tříměsíční stagionou zahájila novou éru ve zdejším divadelním životě. Od 7. června do 11. září sehrála v hostinci U Bílého kříže na 55 představení her Václava Klimenta Klicpery, Josefa Jiřího Kolára, Jana Nepomuka Štěpánka, Josefa Kajetána Tyla a dalších českých autorů, ale i rakouských frašek, světové klasiky (Zkrocení zlé ženy Williama Shakespeara) a německého národního dramatu (Loupežníci a Smrt Valdštýnova Friedricha Schillera).

  Od roku 1849, kdy byla v Čechách založena první česká kočující společnost, se v Brně do roku 1868 uskutečnila jediná česká stagiona, a to společnosti Josefa Aloise Prokopa v roce 1852. Od té doby nebyla česká profesionální představení v Brně povolována.

 •