Zdroje informací

 •  

Studio Forum - příběh divadla. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009.

Vytisknout

232 s. ISBN 978-80-244-2408-8.

 • 10. 6. 1977
  Instituce
  OlomoucV Olomouci začalo hrát Studio Forum 

  Premiérou hry francouzského básníka Jeana Cocteaua Orel o dvou hlavách v nastudování hostujícího režiséra Ivana Baladi zahájilo činnost  Studio Forum, založené herci Miluší Hradskou, Hanou Lančíkovou, Rudolfem Stärzem, Čestmírem Gebouským a Zdeňkem Rumpíkem. Iniciativa navazovala na tradici komorních her v olomouckém Divadle hudby. Studio Forum představovalo alternativu k činohernímu programu Státního divadla Oldřicha Stibora nekonvenční dramaturgií i inscenační poetikou, vytvářenou osobnostmi hostujících režisérů (Lída Engelová, Ivan Balaďa, Arnošt Goldflam, Přemysl Rut, Ivo Krobot, Vladimír Merta aj.). Soubor působil jako zájmová skupina pod základní organizací Socialistického svazu mládeže. V sezoně 1987/1988 se stal oficiální experimentální scénou divadla, dramaturgicky spolupracoval s Johanou Kudláčkovou, Brigitou Hertlovou nebo Janem Vedralem. V sezoně byla nastudována většinou jedna inscenace, reprízovaná v Divadle hudby i v dalších městech (například v Praze, Brně, Ostravě, Prešově aj.). Během existence ve Studiu Forum působily významné osobnosti scénografie (Ladislav Vyskočil, Jaroslav Malina, Jan Konečný) nebo hudby (Jiří Bulis, Vladimír Merta, Karel Plíhal) a herci (Ivana Plíhalová, Anna Cónová, Daniel Hrbek, Rudolf Máhrla, Vladimír Čech, Jan Zvoník, Ivo Kubečka, Tomáš Jirman aj.).

  Tatjana Lazorčáková

 • 19. 6. 1982
  Instituce
  OlomoucOlomoucké Studio Forum v site specific 

  Inscenace Euripidovy tragédie Médea, nastudovaná režisérem Ivanem Balaďou s herci Miluší Hradskou a Janem Zvoníkem (premiéra v Divadle hudby 31. 1. 1981), měla reprízu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou a zahájila linii site specific projektů. Prostorová nekonvenčnost a utajenost přizvaného publika se podílely na konspirativním charakteru představení.
  V linii site specific Studio Forum uvedlo  ještě hru Istvána Örkényho Rodina Tótů na hradě Sovinec (říjen 1981) a hru Antonína Přidala Pěnkava s Loutnou ve Zbrašovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou (15. 10.  1983).

  Tatjana Lazorčáková

 • 2. 5. 1991
  Instituce
  OlomoucSkončilo Studio Forum v Olomouci 

  Poslední inscenací Studia Forum se stalo nastudování hry Federica Garcíi Lorcy Láska dona Perlimplína a vášnivost Belisina, uvedené v Divadle hudby. Inscenaci připravili pod režijním vedením Václava Klemense herci Rudolf Máhrla, Renáta Truhlářová, Miluše Hradská, Hana Franková, Ivana Plíhalová, Daniel Hrbek a Pavel Juřica, ale dočkala se jen dvou repríz. S koncem sezony 1990/1991 byla činnost Studia Forum ukončena.
  V olomouckém prostoru zastupoval soubor alternativní a studiovou linii divadelní tvorby a vytvářel opozici ke konzervativnímu stylu oficiální činohry. Řadou inscenací přesáhl hranice města i regionu. Zánik souboru byl dán změnami ve společnosti a v divadelním kontextu po roce 1989.

  Tatjana Lazorčáková

 •