Zdroje informací

  •  

Městské divadlo v Moravské Ostravě.

Vytisknout

In Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. A-M. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005, s. 554-555.