Zdroje informací

  •  

Divadlo mezi troskami.

Vytisknout

Opava: Matice slezská, 2005. ISBN 80-86887-02-2.

  • 18. 6. 1945
    Instituce
    OpavaUstavení provozovacího výboru nad divadlem v Opavě 

    Bezprostředně po ukončení války ustavil Městský národní výbor v Opavě provozovací výbor pro správu a dozor nad vznikem prvního zdejšího stálého českého divadla. Předsedou byl jmenován Bohumír Sanetřík, intendantem s přímým dozorem nad  hospodařením divadla Emil Malý a externí dramaturg Leopold Peřich zajišťoval především styk výboru s ministerstvem. Prozatímním vedením divadla a sestavením souboru byl pověřen basista Milan Frkal. Formální zahájení činnosti divadla se uskutečnilo 16. srpna 1945 prostřednictvím slavnostního shromáždění.

  •