Zdroje informací

  •  

Národní dům v Moravské Ostravě - symbol českého Ostravska (1893-1918).

Vytisknout

In Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 19. Šenov: Nakladatelství Tilia, 1999.

  • 17. 6. 1894
    Instituce
    OstravaOtevření Národního domu v Moravské Ostravě 

    Významným projevem sílícího českého národního života ve městě s německým zastupitelstvem bylo zbudování Národního domu, který se stal sídlem českých spolků. Jeho součástí byl poměrně velký divadelní sál, který měl dostatečné vybavení pro celoroční divadelní provoz. Jeho podstatnou budoucí roli v divadelním života Ostravska předznamenal už slavnostní program v den otevření: vedle skladeb Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka sehráli moravskoostravští ochotníci představení Stroupežnického jednoaktovky Paní mincmistrová. Režisérem byl důlní inženýr Emanuel Balcar, zapálený ochotník a organizátor českého národního života v Moravské Ostravě. V roce 1908 byla v Národním domě zřízena první stálá česká profesionální scéna. Během 20. století prodělal Národní dům několik přestaveb a už za druhé světové války sloužil pouze divadlu. Po válce nesl název Lidové divadlo, v roce 1954 byl přejmenován po významném ostravském herci a řediteli na Divadlo Jiřího Myrona. Dnes je jednou ze dvou hlavních budov Národního divadla moravskoslezského.

  •