Těšínské divadlo Český Těšín

 • 6. 10. 1945
  Český TěšínOtevřeno Těšínské divadlo v Českém Těšíně 

  Premiérou hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně zahájilo, tehdy pod názvem Těšínské oblastní divadlo, svou činnost první stálé česky hrající profesionální divadlo v Českém Těšíně. Inscenaci nastudoval Antonín Kryške, první ředitel divadla (1945-1946). Soubor zpočátku působil v nevyhovujících podmínkách  sálu restaurace Na střelnici. Nová scéna byla zřízena výnosem Úředního listu ČSR ze srpna 1945, a to pod kuratelou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Scéna se osamostatnila už k 1. 1. 1946 a pod vedením Družstva DTS přijala nový název Divadlo Těšínského Slezska. Za uměleckého ředitele Antonína Brože, ostravského herce (1946), byl vedle činohry zřízen také operetní soubor. Brzy byl z finančních důvodů redukován a k jeho definitivnímu rozpuštění došlo po převzetí moci KSČ v únoru 1948. Na začátku sezony 1946/1947 se divadlo přestěhovalo do většího sálu tehdejšího hotelu Slávie (dnes hotel Piast).  

  Stanislava Hrušková                                                                                                                                                                                                                     

  zdroj: Kronika let (lat) 1945 - 1995

  Druhý autor: Renata Putzlacher. Český Těšín: Těšínské divadlo, 1995.


  Číslo strany: 6 - 15.
  Jméno autora: Ladislav Slíva - Renata Putzlacher
 • 14. 10. 1951
  Český TěšínOtevřena polská scéna Těšínského divadla v Českém Těšíně 

  Premiérou inscenace hry Aleksandera Maliszewského Wczoraj a przedwczoraj zahájila svou činnost polská scéna Těšínského divadla, vedle české scény druhý soubor divadla. Inscenace byla uvedena v režii Wladyslawa Delonga, scénu navrhl Wladyslav Cejnar.

  Divadlo se tak stalo jediným v českých zemích, ve kterém po roce 1945 dodnes působí dva různojazyčné soubory. Zřízení polské scény se uskutečnilo z iniciativy  tehdejšího ředitele divadla Josefa Zajíce (1949-1960) a Polského kulturně-osvětového svazu (PZKO) v Československu se sídlem v Českém Těšíně. Zásadní roli při založení polské scény sehrál také Wladyslav Niedoba, který byl i jejím režisérem, hercem a pozdějším uměleckým šéfem. Polská scéna je jediným polsky hrajícím profrsionálním souborem, který působí mimo území Polska.                                                                    

  Stanislava Hrušková

  zdroj: Kronika let (lat) 1945 - 1995

  Druhý autor: Renata Putzlacher. Český Těšín: Těšínské divadlo, 1995.


  Jméno autora: Ladislav Slíva a Renata Putzlacher
 • 1. 5. 1961
  Český TěšínOtevřena nová budova Těšínského divadla v Českém Těšíně 

  K tomuto dni byl zahájen provoz Těšínského divadla v nové samostatné divadelní budově. Stalo se tak za ředitele Františka Korduly (1960-1972). Divadlo bylo otevřeno představením dramatizace románu Michaila Šolochova Rozrušená země. Dramatizaci Theodora Londona nastudoval režisér Zdeněk Bittl. V budově navržené architektem Zdeňkem Vávrou (otec herce a architekta Davida Vávry) působí divadlo dodnes.                                                           

  Stanislava Hrušková

  zdroj: Kronika let (lat) 1945 - 1995

  Druhý autor: Renata Putzlacher. Český Těšín: Těšínské divadlo, 1995.


  Číslo strany: s. 56
  Jméno autora: Ladislav Slíva a Renata Putzlacher
 • 15. 5. 2004
  Premiéra inscenace Těšínské niebo - Cieszynskie nebe 

  V tento den se v Těšínském divadle uskutečnila premiéra společného projektu české a polské scény Těšínského divadla v Českém Těšíně Těšínské niebo - Cieszynskie nebe. Autory inscenace byli básnířka Renata Putzlacher, písničkář Jaromír Nohavica, režisér Radovan Lipus a hudebník Tomáš Kočko. "Sentimentální tramvajová rallye", jak sami tvůrci projekt označili, se stala kultovní inscenací diváků z historicky rozděleného města Český Těšín - Cieszyn a celého těšínského Slezska. Inscenace dosáhla 125 repríz, režisér Radovan Lipus pořídil i záznam pro Českou televizi (2008).         

  Stanislava Hrušková

 •