Purkrabský dům v Olomouci

 • . . 1721
  OlomoucZřízen divadelní sál v purkrabském domě v Olomouci 

  V tomto roce vyhověl olomoucký magistrát žádosti tří zdejších měšťanů o povolení pořádat ochotnická představení a vyhradil pro ně jednu větší místnost v přízemí purkrabského domu v Purkrabské ulici. Jedním ze tří žadatelů byl Joseph Franz Hadwich, který později získal koncesi pro ustavení vlastní profesionální cestující společnosti, s níž se do Olomouce vracel. V purkrabském domě pak vystupovaly i profesionální společnosti. Mezi jejich řediteli byly i osobnosti významné ve středoevropském prostoru: Anton Joseph Geißler 1722), Franz Albert Defraine (1724), Friedrich Isaak Petzold (1730), Carl Joseph Nachtigall (1733), Felix Kurtz (1740, 1741), Johann Adam Horschelt (1742) a další. Místniost sloužila i dalším mimodivadelním účelům a pravděpodobně postrádala patřičné technické vybavení jeviště. S přestávkami se zde divadlo hrálo do roku 1742, kdy zde bylo ubytováno vojsko. Cestující společnosti našly náhradu už v roce 1744 v divadelním sále v hostinci U Černého orla.

  Jiří Štefanides

  zdroj: Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku 2/3.

  Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.


  Číslo strany: 87-88.
 •